Trafikpolitik Den Nye Friskole 

Formål 

Formålet med Trafikpolitikken på Den Nye Friskole er at vi, som skole, tager medansvar i elevernes dannelse af at kunne færdes sikkert i trafikken.  

Vi vil med færdselspolitikken sikre, at eleverne får trafik-kundskaber, i både teori og praksis. 

Mål 

Målet med en færdsels politik er at vi får ned på skrift, hvilket ansvar vi, som skole har. Desuden kan vi strukturere færdselsundervisningen, så det bliver en integreret del af skolens samlede undervisningstilbud. Vi kan med en gennemarbejdet trafikpolitik sikre, at eleverne får den trafikundervisning, de ifølge fælles mål skal have.  

Med politikken vil vi sikre, at eleverne får både teori og praktik, når det handler om at blive dannet til at begå sig i trafikken.  

Dette fordi vi ønsker at eleverne kommer sikkert til og fra skole, at de færdes sikkert omkring skolens område og at de kan færdes sikkert ved ture/ekskursioner ud af huset.  

Vi er bevidste om, at vi udelukkende kan tage et medansvar, da det største ansvar for at det enkelte barn kan begå sig i trafikken, er forældrenes.  

Forventninger til forældre: det betyder, at vi har forventninger til forældre om at bidrage til eget barns udvikling af kompetencer i at begå sig i trafikken. Dette ved at træne i at færdes i trafikken, som både fodgænger, cyklist og buspassager.  

Desuden har vi en forventning om at alle voksne er rollemodeller på sikkre trafik, hvilket betyder at tage hensyn i morgentrafikken i og omkring skolen, at både ansatte, forældre og børn bruger cykelhjelm og at I som forældre generelt udviser gode manerer når I færdes i trafikken.  

Konkret trafikundervisning på Den Nye Friskole: 

Størstedelen af skolens årlige trafikundervisning er planlagt på en fagdag. Derudover indgår der forskellige trafik-relaterede aktiviteter i den almindelige undervisning hen over året.  

Vi underviser eleverne i følgende aktiviteter, som sikrer at vi indfrier vores overordnede mål: 

Indskolingen:  
Børnehaveklassen udfører gåprøven i starten af skoleåret og de arbejder i “min trafikbog”, som sendes til alle skoler op til skolestart. Derudover har de fokus på buskørsel og på, hvad man skal huske, når man stiger af bussen.  
1KL har et forløb med fokus på cykelhjelm, hvor de får en ide om, hvad en cykelhjelm gør.  
2+3klasse gennemfører Den lille cyklistprøve, hvori der både er teori og praktik. Vi forsøger hvert år at få besøg af en politimand, som tjekker cykler deres cykler 

Mellemtrin: 
4. klasse har fokus på trafiktegn og hvad man skal være særligt opmærksom på i trafikken. På dette trin er der også fokus på buskørsel og særligt hvad man skal huske, når man står af bussen.  
5. klasse tager på cykeltur i nærområdet med fokus på det, de skal kunne til cyklistprøven i 6. klasse Derudover cykeltjek af interne.  
6. klasse deltager i den rigtige cyklistprøve i byen og har også her cykeltjek (forhåbentlig) af politiet. Derudover er det muligt at melde sig til busfølgepatruljen (se længere nede) 

Overbygning: 
7.klasse har fokus på buskørsel og særligt hvad man skal huske, når man står af bussen. Derudover arbejder de med en kampagnefilm.  
8. Og 9. klasse har oplæg fra person, som har været ude for en ulykke. Derudover arbejder de med filmen og materialet til “Mens vi lever”. 

Undervisningsmateriale til alle årgange findes på sikkertrafik.dk  

Færdselskontaktlærerens rolle: 

 • at klæde undervisere på til at varetage trafikundervisningen på de forskellige årgange. 

 • Være deltagende i forberedelserne til fagdagen med fokus på trafik 

 • Deltage i cyklistprøve med underviser  

 • Deltage i netværksmøder på kommunen  

 • Sikre, at skolens trafik politik opdateres løbende 

 • Sikre, at skolens trafik politik præsenteres på forældremøde i hhv. 0., 4. og 7. klasse 

 • Være obs på kampagner og nye tiltag fra sikker trafik  

 • Hvert år at opdatere skolens trafikpolitik  

Færdselskontaktlæreren er i skoleåret 23/24 Vivi 

Fokus på Den Nye Friskole: 

Idet vi er en skole, hvor mange elever kommer ind med busser, har vi også her et stort fokus. Vi ønsker at lære eleverne, hvordan de skal handle, når de står af bussen og inden de går over vejen.   

Busfølgepatrulje:  

Derfor opretter vi pr. 1. januar 2024 et “busfølgekorps”. Formålet med korpset er at elever fra 6. klasse, hjælper de yngre børn, som tager de blå busser til og fra skole.  

Busfølgepatruljens opgave er: 

Hver morgen kl. 8.00 står de ved bussen ved forsamlingshuset og hjælper de elever, der er med bussen, over vejen. De sikrer at ingen går over vejen inden bussen er kørt.  

Der er ingen busfølgekorps om eftermiddagen, da eleverne her ikke skal krydse vejen.  

Som tak til dem, der melder sig til busfølgepatruljen, deltager de i den kommunale skolepatruljedag, hvor de får en guldbar + en tur til Legoland med kommunens andre skolepatruljer.  

Trafik-relevante regler på Den Nye Friskole: 

 • Cykler stilles ved cykelstativer på venstre side af indgangen, mens knallerter stilles på højre side. 

 • Det henstilles til at alle cyklende elever, personale og forældre bærer cykelhjelm 

 • Når klasser er på cykelture, bæres gule veste + cykelhjelm af alle. 

 • Når forældre afleverer på skolen, skal det ske i det markerede “mut og smut” - område eller på parkeringspladsen bagved skolen 

 • Passage af vejen ved forsamlingshuset, sker først når bussen er kørt 

Brug af cykler i skoletiden: 

Det er tilladt at bruge egne cykler i frikvartererne. Her kan der trænes på cykelbanen eller rundt i skolegården. Eleverne skal bruge cykelhjelm.  

Det er ikke tilladt at bruge knallerter og elektroniske løbehjul i skoletiden.  

Godkendt i bestyrelsen den 11. december 2023