Fordybelsesdage på Den Nye friskole

10 dage fordelt over skoleåret, bryder vi skemaet op og afholder fordybelsesdage.

Fordybelsesdage betyder, at der er et overordnet emne for dagen som skolens elever arbejder med – oftest tværfagligt. Eksempler på emner kan være: Tid, Grænselandet, I fodspor af…. osv. På disse dage planlægger underviserne sammen, og der kan arbejdes på tværs af klasserne i forskellige hold.

Vi evaluerer løbende på disse dage, så vi hele tiden sikrer os at det giver mening og at børnene når hvad de skal.