Skolens pædagogiske værdigrundlag

Skolens formål er at drive en friskole fra 0. – 9. klasse. Dette i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser om friskoler og private grundskoler. 

Skolens navn hænger sammen med ønsket om at være en skole i bevægelse. En skole, som afprøver nye ting og kontinuerligt udfordres i, hvorfor vi gør, som vi gør. En skole, der aldrig står stille, men som summer af udvikling og liv.

Skolens overordnede mission er at skabe en skole “hvor alle børn elsker at være og lære”.  

Vejen til vores mission går gennem hverdagens mange aktiviteter. Vi skal hver dag gøre os umage, og vi skal hver dag være bevidste om alt det, vi gør for at opfylde ovenstående. Vi skal også være bevidste om at et værdigrundlag aldrig er statisk, men derimod dynamisk og det vil ændres over tid, i takt med både samfundsudvikling, personalesammensætning og elevgrundlag.

Vi sikrer det dynamiske ved at arbejde med værdigrundlaget hvert år. 
Sammenholdt med de 5 værdier, ordentlighed, humor, individet i fællesskabet, nærvær og engagement, kan skolens værdigrundlag inddeles i 3 overordnede emner 

Vi skaber mennesker  

Der står ved sig selv – vi øver at stå frem ved både samling og fremlæggelser. Eleverne møder autentiske voksne, som er fjollede, klæder sig ud, synger med, danser med - voksne, som tør være sig selv. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger og vores tilgang til eleverne, bygger på dialog og medinddragelse, frem for skæld ud. Vi er ydmyge i kontakten og nysgerrige på, hvad der gemmer sig bag en given adfærd.  

Der føler sig set og mødt i et fællesskab hvor forskelligheder favnes – vi ser og imødekommer det enkelte barn og favner forskelligheder. Vi siger godmorgen, når vi mødes, både børn og voksne og vi ses til samling hver dag. Vi har store/lille venner, som tilpasses den enkelte. Vi er en lille skole, hvor de ældste tager sig godt af de yngste.  

Der er livsglade og har lyst til livet både nu og efter DNF – vi giver oplevelser med lyst til livet; ture ud af huset. Vi viser dem at vi kan være dem vi er, både i og udenfor skolen. Vi har en trivselsmedarbejder, med tid til trivsel, og som vi kan sparre med når vi er bekymrede for børns trivsel. Daglig samling med fokus på at alle får oplevelsen af at man bliver glad af at synge og at fællessang styrker fællesskabet.   

Vi skaber udsyn  

Vi vil være åben for det ukendte og se, hvordan andre gør - vi inviterer personer ind, som fortæller om oplevelser, steder eller lignende. Globalt Udsyn og oplæg fra Børneavisen er en del af skemaet, hvor vi giver udsyn og indblik fra både ind- og udland. Kulturberigelse gennem Omvendt julekalender og Fadderbarn.  
Som personalegruppe inspireres vi af andre skoler ved fx skolebesøg og ved at deltage i netværksarrangementer. Vores egen bus gør, at vi nemt tager på ture ud af huset ligesom klasserne er på lejrskole op til 6 gange i deres skoletid fra 0-9 klasse.  

Vi vil vække nysgerrighed – ved at have et bredt repertoire til samling, Featureuger med forskellige temaer, udenlandsture, bred vifte af tilbud til valgfag samt undervisning med fokus på forskelligheder.  

Vi skaber fællesskaber 

Børnene skal få følelsen af at høre til på DNF - ved at eleverne får lov at sætte deres kreative præg på skolen. Elevrådet arbejder for fælles oplevelser. Featureuger skaber fællesskab på tværs. Store/lille venner knytter bånd og skaber tryghed. Arbejdsdag og sommerfest får hele familien til at føle stolthed for skolen og dermed følelsen af at høre til. Vi har mange tiltag for at gavne fællesskabet og følelsen af at høre til; store/lilleven, legegrupper, lejrture, forældreråd, samling, featureuger på tværs, elevråd i både uv + SFO, skolefest, skoletrøjer 

Vi vil udvikle tolerance og rummelighed overfor hinanden - ved at vi ser mennesket bag eleven og vi handler ved tilfælde af mobning. Vi favner mange forskellige børn med forskellige behov. Vi har kontinuerligt trivsel på skemaet, hvor arbejder med grænsesætning og konflikthåndtering.  

Vi vil skabe fælles mål - ved at vi bakker op om fælles besluttede aktiviteter – efter fælles diskussion på personalemøder. Som lille skole, er vi alle en del af besluttede retningslinjer, hvilket giver et andet ejerskab og derved en større motivation for at overholde det i praksis.