På Den Nye Friskole er faget Medborgerskab på skemaet for 3.-6. årgang.

Vi har på Den Nye Friskole valgt at integrere fagene historie og kristendomskundskab i medborgerskab og eleverne i 5. og 6. Klasse vil udover de faste skemalagte lektioner i medborgerskab, have enkelte fordybelsesdage i faget henover skoleåret.

Formålet med faget

Faget medborgerskab betragtes som et oplevelses- og dannelsesfag, der giver eleverne kendskab i det historisk-poetiske, til litteraturens og myternes livstydende budskaber: den del af menneskelivet, der ikke kan måles og vejes.

Det er ligeledes et vigtigt formål, at eleverne oplever det forpligtende samvær, der knytter sig til det at lytte og at være fælles om fortællingen.

* Det er vigtigt at eleverne forstår, at de er en del af en udvikling præget af generationer, og at vores verden ikke er skabt med dem. Derfor skal eleverne møde de store fortællinger, der har defineret os som mennesker i forhold til vores sproglige, kulturelle og historiske fællesskab.

* Eleverne gennem livsoplysning kan se sig selv i en sammenhæng, der rækker fra barnets eget liv til de fællesskaber de bliver en del af.

* Styrke elevernes historiebevidsthed og identitet

* Øge elevernes lyst til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund

* Fremme elevernes forståelse af, at mennesker både er historieskabte og historieskabende

* Lade eleverne møde forskellige former for livsspørgsmål og svar, som de finder i kristendommen samt andre religioner og livsopfattelser

* Samfundsmæssig indsigt, herunder globalt medborgerskab

* Gøre eleverne i stand til at forstå, reflektere og involvere sig i forskellige samfundsmæssige dilemmaer

* Viden og indsigt i hvordan samfund udvikler sig under forskellige forudsætninger