Lejrskole på Den Nye Friskole

– Vi vil lejrskole på Den Nye Friskole og vi vil det flere gange i løbet af skolegangen.

Rammer for lejrskole

0. klasse – en overnatning
2. klasse – to overnatninger
5. klasse – fire overnatninger
7. klasse – introtur to overnatninger
8. klasse – udlandstur
9. klasse – udveksling med skole i udlandet

Der vil i forbindelse med lejrskole være forældrebetaling. Vi lægger op til, at man i hver klasse opretter en klassekonto og her løbende indsætter et beløb. Vi opfordrer ligeledes til, at klassen sammen er aktive omkring at få tjent penge til lejrskolen. Det kunne fx være at afholde arrangementer, hvor et overskud indsættes på en konto eller finder opgaver/jobs, som klassen kan tjene penge på og på den måde nedbringe den enkelte elevs egenbetaling.

Forældrebetalingen til lejrskolen er fastsat til et max på:

0. kl – 200 kr.
2. kl – 500 kr.
5. kl – 3000 kr.
7. kl. – kostpenge opkræves
8. kl – 3500 kr.
9. kl. – udveksling, pris varierer afhængig af destination

Pengene opkræves sammen med skolepengene i den måned eleverne skal på lejrskole.