Kulturfag er overbygningingens udgave af medborgerskab, som eleverne har haft på mellemtrinnet. Det betyder at fagene kristendomskundskab og historie er indeholdt i faget.

I overbygningen kommer der desuden også samfundsfag med ind under. Vi synes det giver god mening og gode muligheder at lægge disse fag ind under samme fællesfag. Det giver mulighed for at arbejde helhedsorienteret med mange emner.
Fx når man i historie har om afskaffelsen af enevældet og grundloven, så kan der sideløbende ses på lovgivningsprocessen i folketinget i dag, og lovtekster i en religiøs kontekst. Denne tværfaglige undervisning kan øge motivationen og fordybelsen blandt eleverne.
Eleverne oplever en øget medbestemmelse mht. indholdet i undervisningen og at undervisningen er mere meningsfuld, da de får en større helhedsforståelse.
Vi vil i faget kulturfag både arbejde enkeltfagligt og med fuld integreret tværfaglig undervisning.

Kulturfag fører eleverne frem til afgangsprøverne i kristendomskundskab, historie og samfundsfag.