Eksterne samarbejdspartnere

Vi har på Den Nye Friskole organiseret os sådan, at det er skolens trivselsmedarbejder Henrik Lund, som (sammen med den enkelte klasselærer) er tovholder og bindeleddet til eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med børns trivsel og udvikling. Når vi, internt vurderer, at vi har behov for yderligere hjælp til det enkelte barns trivsel og udvikling, kontakter vi vores eksterne samarbejdspartnere ved Det Rådgivende Team.

Det Rådgivende Team er et tværfagligt team, bestående af sundhedsplejersker, psykologer, familiekoordinatorer og fysioterapeuter. På Den Nye Friskole har vi et godt og veludviklet samarbejde med Det Rådgivende Team.

Når vi tager kontakt til Det Rådgivende Team er det for at få sparring, rådgivning og vejledning fra fagpersoner, som besidder andre kompetencer end dem vi har her på skolen. Det kan også være for at få andre øjne på det enkelte barn.
Det Rådgivende Teams formål er, at yde en tidlig og fleksibel indsats over for problemstillinger i relation til børn, unge og familier – oftest i samarbejde med dagtilbud, skole og fritidstilbud.

Der kan dog også være situationer hvor familien har behov for at tage kontakt til Det Rådgivende Team – dette er muligt og de kan kontaktes på følgende telefonnummer/mail:

Kontakt os via telefon 74 34 11 00 eller
Distrikt Syd via mail bksyd@haderslev.dk

Vi har følgende fagpersoner tilknyttet vores skole:

UU-vejleder Lars Bo Rasmussen

Jeg er vejleder på skolen og er tilknyttet 7-9 klasse. Min opgave er, at guide de unge til en selvforståelse og indsigt i deres egne tanker om fremtidig uddannelse, således at de står velfunderet ved afslutningen af deres grundskoletid, og er i stand til at træffe et godt valg for dem selv.

Jeg arbejder også med unge mennesker, der dropper ud af uddannelse eller mangler råd og vejledning ift dette. Jeg er tilknyttet et udvidet samarbejde med SSP og Politi.

Jeg har en mangfoldig uddannelses baggrund inden tilknytningen til UU, hvor jeg har været siden 2008.

I mit arbejde vægter jeg relationen til de unge mennesker meget højt, da jeg er af den mening, at vinduet ind til de unge står mere åbent, når relationen er på plads.

Jeg er 55 år ung og nyder livet. Det vil sige, ikke flere hjemmeboende børn, har 3 stk.😊 Jeg bor med Ulla, der heller ikke har nogle af sine 2 børn hjemme længere. Er deltidsansat ved Falck Brand. Min deltidsstilling hos Falk Brand er med til at give mig kulør og fornøjelse i hverdagen, da jeg med disse ekstra penge kan forsøde tilværelsen med kultur, rejser og god vin og mad.

Jeg prioriterer også at have alenetid, hvor jeg lader op og reflekterer over livet og arbejdet😊 Her er min racercykel, MTB eller hometrainer min bedste ven. Jeg forsøger at komme afsted 4-5 gange om ugen.

Har i spørgsmål til job og uddannelse, så kontakt mig endenlig.

Mobilnr: 21374433
Mail: lbra@haderslev.dk

Sundhedsplejerske: Dorte Meilandt Lauenstein

Skolepsykolog: Michelle Friedrichsen

Derudover har vi faste tider hvor sundhedsplejersken kommer og tilser børnene. I vil, som forældre, få oplysninger ud omkring tidspunkter og om hvordan det foregår i den enkelte klasse, når datoen for det enkelte besøg nærmer sig.