Valgfag på Den Nye Friskole

På Den Nye Friskole har eleverne på 4.-6. årgang valgfag 2 lektioner pr. uge. Skoleåret inddeles i 3 perioder og hver periode tilbyder 2 forskellige valgfag indenfor områderne:

Praktisk/musisk/drama/kreativ/bevægelse/Kultur/natur/ alm. dannelse/IT

På 7. og 8. årgang er der desuden obligatorisk valgfag, som eleverne skal til prøve i på 8. årgang. I år har de valgfaget Madkundskab.

På 9. årgang har eleverne valgfaget SKAB. Faget er i et rul af 3 undervisere, hvor der arbejdes med SKAB ro, SKAB dig og SKAB resultater 

Valgfagene tilgodeser en del af Den Nye Friskoles værdigrundlag, som er opstillet for skolens undervisning. Rammerne er vide, og med valgfagene kommer den enkelte lærers kompetencer i spil indenfor de 3 kategorier. Børnene skal være medspillere i egen udvikling, og her har de mulighed for at ønske et valgfag efter interesse i en periode.