For at starte ved begyndelsen skal vi helt tilbage til 2009, hvor Haderslev Reformen for alvor satte tankerne i gang hos en række forældre til skolesøgende børn i Vilstrup. Spørgsmålet var nu, om der skulle tænkes i et alternativ til den kommunale skole. Det forlyder også, at der tidligere har været lignende tanker om en friskole i Vilstrup, men hvorvidt det er sandt, skal vi lade stå usagt. Resultatet af diskussionerne i 2009 var, at der lå en latent “parathed” til at gøre noget, hvis det skulle vise sig, at det blev nødvendigt.

Og nødvendigt blev det. I forsommeren 2012 var der heftig politisk debat om at nedlægge skolen i Vilstrup og samle Hoptrup, Marstrup og Vilstrups skoler på en matrikel i Hoptrup. Stærke kræfter i Vilstrup ville være forberedte på situationen, og mange af byens beboere gav på et møde i august 2012 et beløb, så man kunne indbetale et depositum til staten. Hermed var man sikret retten til at starte en friskole i 2013, hvis beslutningen om en sammenlægning blev endelig.

Da den politiske beslutning om sammenlægning blev taget i efteråret 2012, tog en række lokale ildsjæle fat, og i uge 42 blev de første streger sat til skolens værdigrundlag. Fra starten var det gruppens klare holdning, at Den Nye Friskole IKKE skulle være en protestskole – tværtimod skulle skolen være noget helt nyt, et anderledes og bedre skoletilbud. Det var med stor spænding, at initiativgruppen tog fat, og frem mod jul skulle værdigrundlaget testes af på alle dem, der under processen havde vist interesse for en friskole. Og sikke en modtagelse!! På det første forældremøde i efteråret 2012 dukkede over 130 interesserede forældre fra både Marstrup og Vilstrup, og der var stor opbakning til at starte en friskole på det præsenterede grundlag.

På den stiftende generalforsamling den 7. januar 2013 blev skolen formelt etableret. Den Nye Friskole var en realitet. Herefter ventede mange opgaver, der skulle løses. En af de mest presserende opgaver var at få købt nogle bygninger. Forhandlingerne med kommunen gik i gang, og det blev nogle spændende og nervepirrende forhandlinger. Fra starten oplevede man en stor imødekommenhed fra kommunens side, og det endte med, at Vilstrup Skole blev købt for 2.050.000 DKK – med alt inventar, bøger, legeplads etc. – dog undtagen de eksisterende (og teknologisk forældede) smartboards og halvdelen af skolens imponerende samling af udstoppede og konserverede dyr. Et godt kompromis for alle.

Efter en god sommer med masser af solskinstimer og frivilligt arbejde på at gøre skolen klar, blev det endelig den første skoledag på Den Nye Friskole. Søndag den 11. august bød skolen velkommen til de første 106 elever fordelt på 0. – 5. klassetrin. En festdag som sent vil blive glemt.

Den Nye Friskole fik sit navn, netop fordi den vil blive ved med at være en skole, der er i bevægelse. En skole hvor vi holder fast i at spørge ”why”, og hvor vi tør udfordre hinanden. Alt sammen til glæde for vores kommende verdensborgere!