I overbygningen på Den Nye Friskole har vi valgt at indføre en ugentlig forundringstime med eleverne.

Formålet med timen er netop at give et rum til at stoppe op og reflektere over alting eller meget små ting. I timen kan behandles alt fra sorte huller, identitetsproblematik, karakterer til noget der netop den dag undres. Facit og forklaring er ikke her nødvendigvis givet og kan heller ikke nødvendigvis gives, men her tages tid til refleksion og undring. 

I faget vil vi stadig komme ind på faglige discipliner, fx kan argumentationsteori være en del af indholdet. Underviserne vil give nogle emner, som man behandler i timen, men eleverne vil også naturligt komme med deres egne, og der vil derfor ikke være en fast årsplan over emnerne ej heller mål og indhold. Timen er netop ikke defineret af faste mål, men af at prøve at give eleverne en evne til at stoppe op og tænke bagom tingene.

I perioder vil denne time også indgå i 7. klasses præsentationer af emner til globalt udsyn for resten af skolen. Her skal klassen fremlægge emner, som de har fordybet sig i, og lavet en fremlæggelse om for resten af eleverne.