Undervisningsmiljøvurdering

Den Nye Friskole har i efteråret 2021 gennemført en undervisningsmiljøvurdering. Undersøgelsen blev gennemført med 0.-7. klasses elever.
Fremadrettet gennemfører skolen en undervisningsmiljøvurdering mindst hvert 3. år.

Undersøgelsen foretages på klassetrivsel.dk hvor det overordnede princip er, at eleverne bedes om at tage stilling en lang række udsagn, som er et udtryk for målsætning om den gode skole. Udsagnene er inddelt i følgende kategorier:

  1. Fysisk og æstetisk niveau
  2. Trivsel og psykisk miljø
  3. Udviklings- og læringsmiljø

Indskolingen:

Analyse og handleplan for kategori 1: Fysisk og æstetisk niveau.
Udsagnene bærer lidt præg af, at vi som skole befinder os i gamle bygninger, og at der i skolens første leveår ikke er ekstra penge til udbedringer. Generelt set er udsagnene dog positive. Vedr. toiletterne er det en stor andel, der svarer nej til om skolen har gode toiletter. Vi har efterfølgende sat endnu mere ind med rengøringen samt haft snakke i klasserne om, hvordan man efterlader et toilet efter brug.

På Den Nye Friskole har vi prioriteret at der altid er 3 voksne udenfor, hvilket kan være grunden til at meget få svarer nej til spørgsmålet om de kan finde en voksen i frikvarteret.

Udsagnene i denne kategori er noget vi generelt må vurdere på, hvilke indsatser vi prioriterer. Men udluftning og mindske larm i klasseerne, må helt sikkert være et fokuspunkt fremadrettet.

Analyse og handleplan for kategori 2: Trivsel og psykisk miljø.
Overordnet er størsteparten glade for at gå i skole, men uanset hvad, skal fokus altid være at forbedre, så endnu flere er glade for at gå i skole.

Undervisningsmiljøvurderingen har udmundet i, at vi i efteråret gik i gang med skolens overordnede antimobbestrategi. Herunder også et stort fokus på det forebyggende arbejde omkring trivsel i alle klasser samt på tværs af årgangene. Det er derfor spændende om svarene vil være endnu mere positive, næste gang vi laver denne undersøgelse.

Analyse og handleplan for kategori 3: Udviklings- og læringsmiljø.
Også denne kategori er generelt positiv og langt størstedelen af børnene i indskolingen føler, at de får noget ud af undervisningen.

Mellemtrinnet:

Analyse og handleplan for kategori 1: Fysisk og æstetisk niveau.
Udsagnene bærer lidt præg af at vi som skole befinder os i gamle bygninger og at der i skolens første leveår ikke er ekstra penge til udbedringer. Generelt set er udsagnene dog positive. Vedr. Toiletterne er det en stor andel, der svarer nej til om skolen har gode toiletter. Vi har efterfølgende sat endnu mere ind med rengøringen samt haft snakke i klasserne om, hvordan man efterlader et toilet efter brug. På mellemtrinnet er udsagnene vedr. Toiletter mere negative – dette kan skyldes, at de bruger toiletter, som er noget ældre end dem i indskolingen.

Vi har øvet brandproceduren flere gange og det lader til at have båret frugt. Der er kun 1 elev fra mellemtrinnet, som ikke ved hvad han/hun skal gøre, hvis der udbryder brand.

På Den Nye Friskole har vi prioriteret at der altid er 3 voksne udenfor, hvilket kan være grunden til at meget få svarer nej til spørgsmålet om de kan finde en voksen i frikvarteret.

Udsagnene i denne kategori er noget vi generelt må vurdere på, hvilke indsatser vi prioriterer. Men udluftning og mindske larm i klasseerne, må helt sikkert være et fokuspunkt fremadrettet. Desuden skal vi hele tiden kigge på om stole og borde passer til eleverne – især her i mellemtrinnet, hvor de vokser meget og hurtigt.

Analyse og handleplan for kategori 2: Trivsel og psykisk miljø. (Mellemtrinnet)
Overordnet er størsteparten glade for at gå i skole, men uanset hvad, skal fokus altid være at forbedre, så endnu flere er glade for at gå i skole.

Undervisningsmiljøvurderingen har udmundet i at vi i efteråret gik i gang med skolens overordnede antimobbestrategi. Herunder også et stort fokus på det forebyggende arbejde omkring trivsel i alle klasser samt på tværs af årgangene. Det er derfor spændende om svarene vil være endnu mere positive, næste gang vi laver denne undersøgelse.

Da vi i skoleåret 2015/16 har haft meget fokus på klassetrivsel i de forskellige klasser på mellemtrinnet, må svarene unægtelig være en smule mere positive ved næste UMV.

Der har i sommeren 2015 været stor tilgang til forskellige klasser på mellemtrinnet, hvorfor en ny undersøgelse ville være interessant. Dette for at se om de nye er blevet godt taget imod og om de er blevet en del af fællesskabet.

Analyse og handleplan for kategori 3: Udviklings- og læringsmiljø. (Mellemtrinnet)
Også denne kategori er generelt positiv og langt størstedelen af børnene i mellemtrinnet føler at de får noget ud af undervisningen.

De føler ligeledes, at opgaverne er af tilpas sværhedsgrad samt at de kan få hjælp af lærerne, ved behov.


Den samlede undersøgelse med alle spørgsmål og elevernes svar kan læses her:

Undervisningsmiljøundersøgelse mellemtrin

Undervisningsmiljøundersøgelse indskolingen

Undervisningsmiljøundersøgelsen fra 2016 kan læses her:

Undervisningsmiljøundersøgelse indskoling

Undervisningsmiljøundersøgelse mellemtrin

Undervisningsmiljøundersøgelse fra 2018 samt konklusion kan læses her:

Undervisningsmiljøundersøgelse 0.-3.kl

Undervisningsmiljøundersøgelse 4.-6. kl

Evaluering af undervisningsmiljøundersøgelse

Trivselsundersøgelse fra 2021 kan læses her:

Trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse-2021