Featureuger på Den Nye Friskole

På skolen har vi i løbet af skoleåret ca. 4 feature uger. Featureugerne er uger, hvor vi bryder skemaet op og arbejder ud fra et overordnet emne hele ugen. Eksempler på emner, der har været er teater, bevægelse, globalt udsyn, innovation, teambuilding etc. 

Featureugerne indgår som en del af den samlede undervisningsplan, og derfor er indholdet i ugerne også fordelt ud på forskellige fag, således at fagene holder deres timefordeling.

I disse uger ligger vi også vægt på at arbejde med fællesskabet. Eleverne arbejder nogle gange på tværs af årgangene, og lærer derved hinanden at kende i forskellige samarbejdsformer, og lærer at bruge og anerkende de forskelligheder og styrker alle  har.

1 uge er altid fastlagt til at være projektuge. Her arbejdes der klassevis og ud fra et givent emne. For 9. klasse bruges ugen på den obligatoriske projektopgave.