På Den Nye Friskole har 1. og 2. årgang faget fortælling på skoleskemaet 2 lektioner om ugen og fagene historie og religion er integreret heri.

Undervisningen bygger på den mundtlige fortælling, så eleverne får skærpet både koncentrationen, deres sans for sammenhænge, et godt sprog og evnen til at lytte. Det er vigtigt, at eleverne oplever det forpligtende samvær, der er forbundet med det at lytte til og være sammen om fortællingen.

Formålet med faget:

Formålet med faget fortælling er, at eleverne opnår indsigt i bøgernes og fortællingens univers. Gennem fortælling, oplæsning og samtale møder eleverne de forskellige genrer, der har betydning for os som mennesker i et sprogligt, kulturelt og historisk fællesskab. Fortællingen betragtes som et oplevelses- og dannelsesfag, der giver eleverne kendskab i det historisk-poetiske, til litteraturens og myternes livstydende budskaber: den del af menneskelivet, der ikke kan måles og vejes.

Når man hører historier om, hvordan mennesker i tidens løb har forestillet sig verdens tilblivelse, og når man hører om menneskers forhold til hinanden, til døden, lykken, modet, kærligheden og sorgen, bliver man delagtiggjort i en verden, ikke kun i sin egen, men i vores fælles kultur og erfaringsfællesskab. Fortællingen appellerer bl.a. til fantasien, følelserne, tilstedeværelse i nuet og til at være aktiv lyttende.

Fortællingerne vil i undervisningen bruges som udgangspunkt for det videre forløb. Dernæst vil der være fokus på andre metoder og arbejdsformer i arbejdet med at forstå fortællingerne. Det kan bl.a. være at lave drama, kreative opgaver, samtaler mm.

Målet med fortællingen overordnet er, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig viden, kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

* at lytte til fortællinger og oplæsninger med opmærksomhed

* at indleve sig i fortællingens univers

* at finde glæden ved at fordybe sig i fortællingens verden

* at forstå og forholde sig til deres nutid, fortid og fremtid gennem fortællingerne

* at opnå kendskab til forskellige kulturer og religioner

* at være individ i fællesskabet

* at bruge og udvikle deres fantasi