På Den Nye Friskole bestræber vi os altid på at evaluere og derved optimere på forskellige områder. Vi vil hvert år have fokus forskellige steder og måle på effekten af vore indsatser. Der kan også være fokusområder, som løber over flere år – dette for at kunne måle bedst muligt.

For kalenderåret 2021, har vi fokus på følgende områder:

Effektivisering:

Sygefravær

Målet er at sygefraværet blandt personalet ligger under gennemsnittet i landsdelen. Dette ved at have stort fokus på medarbejdertrivsel og på at tilpasse den enkelte medarbejders arbejdssituation med vedkommendes livssituation.

Trivsel blandt børnene

Målet er at vi hele tiden har fokus på vores vision om at være en skole, hvor alle børn elsker at være og lære. Dette ved hele tiden at have fokus på det enkelte barns trivsel og fokus på individet i fællesskabet. Ved behov, anvendes solens antimobbeplan ligesom skolens trivselskanon hele tiden er i spil.

Hvad får børnene med fra Den Nye Friskole

Målet er at undersøge, hvad børnene får med sig, efter endt skoletid på Den Nye Friskole. Det er for os interessant at vide, hvilke værdier og faglige kundskaber børnene har med fra deres skoletid på Den Nye Friskole. Vi er nu ved at være så ”moden” en skole, at det er egne elever vi sender videre og det giver derfor mening at måle på dette på nuværende tidspunkt.

Produktivitet:

Energiforbrug

Målet er at nedsætte energiforbruget på Den Nye Friskole. Vi har i 2016 fået hulmursisoleret hele skolen og vi forventer at se en effekt heraf. Kan vi nedsætte forbruget på disse poster, vil der være flere penge til at bruge på børnene.

Indkøbsaftaler

Målet er at optimere på alle skolens indkøbsaftaler. Til det har vi indgået samarbejde med Profit Partner, som analyserer og genforhandler alle vores nuværende indkøbsaftaler.

Tilgængelig rapport

Ved udgangen af 2021 vil den endelige rapport være tilgængelig herunder.