På Den Nye Friskole bestræber vi os altid på at evaluere og derved optimere på forskellige områder. Vi vil hvert år have fokus forskellige steder og måle på effekten af vore indsatser. Der kan også være fokusområder, som løber over flere år – dette for at kunne måle bedst muligt.

For kalenderåret 2023, har vi fokus på følgende områder:

Effektivisering:

Sygefravær

Målet er at sygefraværet blandt personalet ligger under gennemsnittet i landsdelen. Dette ved at have stort fokus på medarbejdertrivsel og på at tilpasse den enkelte medarbejders arbejdssituation med vedkommendes livssituation.

Fastholdelse af elever ind i en overbygning

Vores overbygningstilbud er nyt, hvorfor der i en overgangsperiode vil være nogle, der i flere år har haft plads på andre skoler i byen. Vores mål er dog stadig at de også i overgangsårene, ser værdien i at blive på Den Nye Friskole og gøre deres grundskole færdig. 

Produktivitet:

Elevtilførsel

Målet er at vi som nyt overbygningstilbud også bliver valgt til udefra, så vi får elever ind udefra fra 7. klasse og opefter.

Omlægning af varmekilde

Bestyrelsen har brugt meget tid på at omlægge skolens energikilde fra gas til varmepumper. I 2023 er målet at det bliver den primære varmekilde det meste af året. 

Tilgængelig rapport

Ved udgangen af 2023 vil den endelige rapport være tilgængelig herunder.