Hverdag på Den Nye Friskole

Hver morgen er der personale i klasserne fra klokken 8.00. Undervisningen starter i klasserne kl. 8.10. Alle dage mandag til torsdag har vi fællessamling, hvor vi synger en sang, fejrer fødselsdage, giver informationer og et par gange i ugen behandler udvalgte emner, aktuelle problemstillinger eller andet, der findes interessant. Om fredagen slutter dagen for alle elever med samling, hvor vi synger, runder ugen af og ønsker god weekend.

Efter fællessamling går skoledagen videre med individuelle skemaer. Pauserne er med spisning og ligger fra 9.50-10.10 og fra 11.40-12.05.

Skoledagen slutter for 0. og 1. klasse klokken 12.45, hvorefter de går i SFO. For de andre klasser slutter dagen klokken 13.30, 14.15 eller 15.00.