På Den Nye Friskole har vi samling hver dag kl. 9.30. Her får alle set hinanden og sagt godmorgen.

Vi starter med at synge en sang. Derefter er der plads til beskeder, der synges fødselsdagssang for børn, der har fødselsdag på dagen (eller i weekenden, hvis det er mandag) samlingen sluttes af med en sang eller et indslag fra en lærer eller en klasse.

Til morgensamlingen foregår der masser af læring for børnene – blandt andet at begå sig i et fællesskab, kunne fremføre noget for en hel forsamling og der vil ofte være indslag i form af nyheder ude fra verden eller noget historisk, en mærkedag fx. 

Morgensamlingen er altså det daglige mødested, det er her, hvor alle har muligheden for at komme til orde. Ser vi på morgensamlingen som helhed, med alt hvad dette indebærer, så er det med til at udvikle og støtte op om følelsen af fællesskab på skolen, dette gennem sang og samvær.

Morgensamlingen tælles med i det samlede musikundervisning, da børnene her får kendskab til mange smukke og gode sange – danske som udenlandske.