På Den Nye Friskole vil vi skabe udsyn. Heri ligger begrebet Globalt udsyn. Vi ønsker at give eleverne indsigt og viden om globale forhold, give dem en mellemfolkelig forståelse og lære at tænke globalt.

Den globale indsigt skal opnås på tværs af fagene og gennem projektarbejde. Undervisningen skal foregå på et højt fagligt niveau og fremmedsprogene skal vægtes, så eleverne igennem skoleforløbet får skabt grundlag for at begå sig både globalt og lokalt.

I praksis har vi fokus på globalt udsyn på følgende måder:

* Hver uge er der globalt udsyn på skemaet for børn fra 0.-9. Klasse. Ud fra fælles overordnet emne, skaber den enkelte underviser globalt udsyn ved oplæg eller andet. 

* Tidlig sprog – tysk og engelsk fra 0. Klasse

* Indskolingen har et fadderbarn i Cameroun. Eleverne hører om familieforhold, klima, skole og uddannelse, landet og meget mere. 

* Faget medborgerskab, hvor det globale medborgerskab udvikles

* Medlem af rasmus+ under friskoleforeningen, hvilket betyder at vi har mulighed for at skabe globalt udsyn for personalet og for at skabe kontakter og partnerskaber rundt i Europa. 

Formålet med fokus på globalt udsyn

Formålet med den øgede fokus er, at give eleverne en større globalt indsigt. Interkulturelle kompetencer og viden om andre lande er både et spørgsmål almen dannelse, men også et spørgsmål om færdigheder, som er vigtige i en global verden og på arbejdsmarkedet i dag.

I selve formålsparagraffen for folkeskolen er den interkulturelle dimension indlejret og der står følgende: ”folkeskolen skal i samarbejde med forældre give eleverne kundskaber og færdigheder, der giver dem forståelse for andre lande og kulturer.”

Det overordnede formål vil variere fra, at de yngste får indsigt i og viden om andre kulturer, mens de ældste tilegner sig viden og indsigt, som kan bruges i globale drøftelser og som fremadrettet klæder dem på til at kunne agere i en global verden i forandring.