Det forventes, at hjemmene/forældrene

 • Støtter op om skolens regelsæt for eleverne.
 • Møder op til forældremøder og medvirker til skole-hjemsamtaler.
 • Underretter klasselæreren, hvis der er omstændigheder, der påvirker elevens trivsel.
 • Underretter skolen, hvis eleven er syg. Der skrives en sms eller ringes mellem kl. 6.30 og 7.45 på SFO telefonen – 60208683.
 • Sørger for sunde madpakker til deres børn.
 • Sørger for, at eleverne er hensigtsmæssigt påklædt. Det vil sige, at eleverne er påklædt efter vejrforholdene, og at eleverne ikke er udfordrende klædt.
 • Yder børnene fornøden hjælp med lektier.
 • Medvirker til at skabe en positiv atmosfære på skolen.
 • Sørger for at eventuelle kritikpunkter gives direkte til skolen og ikke gennem børnene.
 • Begrænser fritagelse fra undervisningen mest mulig.

Rettigheder. Man har som forældre ret til:

 • At blive orienteret om alt vedrørende sit barn
 • At forvente en tidssvarende undervisning, der mindst står mål med, hvad der kræves i folkeskolen
 • At forvente, at undervisningen formidles af engagerede og dynamiske lærere
 • At kontakte skolen, når man ønsker
 • At forvente en konstruktiv dialog med skolen og barnets lærere

Pligter. Man har som forældre pligt til:

 • At indgå i samarbejde og konstruktiv dialog med skolen og barnets lærere.
 • At stimulere barnet til at have en positiv holdning til skolen
 • At underrette skolen om væsentlige ændringer i barnets hverdag
 • At sørge for, at barnet møder frisk og veloplagt